UVJETI KORIŠTENJA

Interaktivna usluga koju pruža tvrtka GO2WILD d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: Commando Shop) putem internet stranica www.commando.shop, a koje su u njenom vlasništvu, sastoji se od upravljanja sadržajem, provođenja financijskih transakcija, organizacije i prodaji, kao i pružanja usluga putem interneta.

Korištenjem internet stranice www.commando.shop, smatra se, da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim Uvjetima korištenja i Pravilima privatnosti. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internet stranicom.

Uvjeti korištenja odnose se na korištenje internet stranica www.commando.shop od strane korisnika. Svakim daljnjim korištenjem ovih internet stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se, da ste suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima, te pristajete na korištenje ovih internet stranica sukladno tim uvjetima.

OPĆA PRAVA I ODGOVORNOSTI KORISNIKA

Korisnik je odgovoran za zaštitu i povjerljivosti lozinki koje se pojavljuju ili kreiraju pri korištenju usluga koje pruža Commando Shop. Također, korisnik je upoznat i suglasan s činjenicom da pri korištenju internet mrežom, ponekad, može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju iste i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan mogućnosti kontrole od strane Commando Shop-a, pa iz toga razloga Commando Shop ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga.

Korisnik je osobno odgovoran, za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih internet stranica. Korisnik samostalno snosi i sve s time povezane troškove. 

Commando Shop isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internet stranica.

Korisnik je suglasan da pristup ovoj internet stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan ili isključen iz razloga rutinskog održavanja stranice ili servera, odnosno iz drugih razloga, za koje nije odgovoran Commando Shop.

Korištenjem ovih internet stranica od strane korisnika, smatra se da je korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija, koja se odvija na ovim internet stranicama, mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja. 

Korisnici ne smiju putem ovih internet stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. 

Commando Shop zadržava diskrecijsko pravo da ocijeni, dali je došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Obveza i dužnost korisnika je da koristi ovu internet stranicu isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, zakonima Europske Unije, kao i drugim općim moralnim i etičkim načelima.

Korisnik je suglasan da je korištenje ovih internet stranica isključivo na njegovu vlastitu odgovornost.

INTERNET TRGOVINA - PRAVILA POSLOVANJA

Commando Shop zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti, bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje ovih internet stranica. Isto tako, Commando Shop može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Commando Shop zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji, od ovdje navedenih uvjeta.

U slučaju da dođe do promijene Uvjeta korištenja i / ili Pravila privatnosti, a korisnik nastavi koristiti ove internet stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja i Pravila privatnosti u izmijenjenom obliku. 

Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na ovim internet stranicama.

AUTORSKA PRAVA

Svi materijali koji se nalaze na ovim internet stranicama vlasništvo su tvrtke GO2WILD d.o.o. i branda Commando Shop, te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava, prava o žigu i / ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Commando Shop je također nositelj autorskih prava po cjelokupnom idejnom sadržaju internetske stranice www.commando.shop , neophodnim za ispravno i nesmetano funkcioniranje ovih internet stranica.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internet stranica bez pismenog odobrenja odgovornih osoba. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili drugog prava, pa stoga može proizvesti neželjene učinke, kao što je pokretanje više vrsta sudskih postupaka, a u posebnim situacijama može dovesti I do kaznenog progona.

Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj s ove internet stranice, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.

Korisnik može s ove internet stranice preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom, samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

Korisnik se izričito obvezuje da neće na ovim internet stranicama postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obveze. 

Do saznanja dali je neki od materijala zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno. Commando Shop nije dužan, objaviti te i takve informacije.

Postavljanjem materijala od strane korisnika, bilo kojeg sadržaja, na bilo koji dio ovih internet stranica, korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima, te da je dao tvrtci TACTICAL SHOP d.o.o. i brandu Commando Shop, pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo i licencu na korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala.

Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

Commando Shop nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na ove internet stranice. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu s uvjetima korištenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

EVENTUALNE ŠTETE I OZLJEDE

Ova izjava o odgovornosti, odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Korisnik je suglasan da Commando Shop nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana, te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

Commando Shop nije ni u kojem slučaju odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica djelomično ili u cijelosti.

KONTROLA PODATAKA, KOMUNIKACIJE I POSLOVANJA

Commando Shop može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na ovim internet stranicama, posebno interaktivnog djela, a s ciljem da osigura poštivanje, kako ovih uvjeta korištenja, tako i poštivanje propisa Republike Hrvatske. Shodno tome Commando Shop, zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uvjetima, kao i ukinuti ili trajno obrisati, lozinke ili korisničke profile.

Korisnik je suglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, ocjena proizvoda, komentara ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status povjerljivih informacija. Temeljem toga, Commando Shop može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja.

Commando Shop ne mora obavezno kontrolirati ili autorizirati sadržaj svih poruka ili informacija koje se mogu naći na ovim internet stranicam. Commando Shop nije odgovoran kako za radnje koje korisnik poduzima u bilo u bilo kojem djelu ovih internet stranica, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao postaviti na istima.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na ovim internet stranicama, smatra se da korisnik daje Commando Shopu pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

IZJAVA KORISNIKA

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom Commando Shop, njegove podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internet stranicama www.commando.shop od strane korisnika.

RASKID UGOVORA S KORISNIKOM

Commando Shop može u svako doba, raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom, te korisniku ukinuti lozinke ili korisničke profile. U tom slučaju, i dalje vrijede svi uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze, korisnika. Commando Shop ne jamči za točnost ili potpunost bilo kojeg sadržaja na ovim internet stranicama postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.

PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA

U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništavna, takva ništavost neće utjecati na valjanost, bilo koje druge odredbe ovih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. 

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava, te  je s njima u potpunosti suglasan.

Zabranjena je kupovina putem internet stranice www.commando.shop osobama mlađim od 14. godina.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje internet stranice www.commando.shop nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog profila na internet stranici www.commando.shop smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.

Commando Shop Uprava, 01. siječanj 2020.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Mi poštujemo vašu privatnost!

Upotrebljavamo neosjetljive podatke poput kolačića ili identifikatora uređaja u svrhe kao što su prikazivanje prilagođenih oglasa, mjerenje prometa i odabira naših posjetitelja te prilagođavanje sadržaja vama. Kliknite na gumb kako biste pristali na ove postupke i zadržali korisničko iskustvo koje je prilagođeno vama. Svoje odabire možete u svakom trenutku promijeniti putem povratka na ovu web stranicu.